- -

Page tree

El procés de presentació de la tesi el realitzes en una aplicació informàtica i sota la normativa de l’Escola de Doctorat. La tesi arriba d’ofici a RiuNet, no has de fer res més.


Per al depòsit en RiuNet de tesis llegides abans de l'entrada en vigor del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, és necessari que emplenes i ferms l'autorització i li l'envies a l'Escola de Doctorat. Ells la inclouran la teua tesi en la passarel·la RiuNet amb les tesis actuals que passen obligatòriament pel Reial decret de 2011.
En cas que l'Escola de Doctorat no tinga el text complet també és necessari que els subministres una còpia perquè la incloguen en el teu expedient juntament amb la resta de les metadades: autor, títol, resum i paraules clau.
El contracte per al depòsit de tesis doctorals serveix per a tesis llegides abans de l'entrada en vigor del Reial decret 99/2011, de 28 de gener.