- -

Page tree

El procés de presentació de la tesi el realitzes en una aplicació informàtica i sota la normativa de l’Escola de Doctorat. La tesi arriba d’ofici a RiuNet, no has de fer res més.

Si la tesi es va presentar fa anys, no la trobes a RiuNet i estàs interessat perquè aparega contacta amb Biblioteca.

Si tens cap problema contacta amb la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat.