- -

Page tree

El procés de presentació del teu treball acadèmic el realitzes en una aplicació informàtica i sota la normativa de la Secretaria de la teua estructura docent. El teu treball arribarà d’ofici a RiuNet, només has de seleccionar adequadament les alternatives que l’aplicació et presenta respecte a difusió, llicències d’ús, etc.

Si el treball acadèmic es va presentar fa anys, no el trobes a RiuNet i estàs interessat perquè aparega contacta amb Biblioteca.

Si per algun motiu de confidencialitat no es pot fer pública cap informació sobre el treball acadèmic has d’informar l’estructura docent.