- -

Page tree

Sovint les editorials permeten la difusió dels seus articles als repositoris, però requereixen una dilació en aquesta difusió; és a dir, l’article es pot consultar uns mesos després de la publicació de la revista. Aquest temps és el que la revista considera necessari per a mantenir-ne el model de negoci a través de subscripcions. A aquests mesos de dilació és el que anomenem períodes d’embargament.

En el cas d’articles dipositats a Sénia, no t’has de preocupar pels períodes d’embargament, ja que la Biblioteca gestiona a través de les aplicacions la data d’obertura dels articles a RiuNet.