- -

Page tree

PoliPapers és la plataforma per a l’edició i gestió de revistes científiques de la UPV. Es tracta d’un servei prestat entre l’Editorial i la Biblioteca de la UPV per a impulsar l’edició en obert de revistes digitals a la institució, tot això seguint les pautes marcades per la Política Institucional d’Accés Obert de la UPV.

La plataforma digital on s’allotgen les revistes electròniques es gestiona amb el programari lliure Open Journal Systems (OJS) del PKP (Public Knowledge Project).

A la Biblioteca es duen a terme tres línies de treballs en polipapers: assessorament personal a diferents agents del procés d’edició: editors, autors, revisors, etc. Tasques de visibilitat i increment d’impacte. Manteniment i suport de la plataforma, incloent-hi fluxos d’obtenció del DOI o de l’informe d’originalitat.