- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

No, respecte a l’obertura de les dades de la investigació finançada la Comissió segueix el principi de “tan oberts com siga possible, tan tancats com siga necessari”. Hi pot haver raons per a deixar determinades dades en tancat, raons com ara drets de propietat intel·lectual o industrial, confidencialitat, protecció de privacitat, seguretat nacional, etc.