- -

Page tree

No, al igual que en el cas dels projectes H2020, la Comissió segueix el principi de “tan obert com siga possible, tan tancat com siga necessari”.

Pot haver-hi raons per a deixar determinades dades tancades: drets de propietat intel·lectual o industrial, confidencialitat, protecció de privacitat, seguretat nacional, etc. Aquestes raons han de ser exposades i justificades en el Pla de gestió de dades (PGD).