- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A partir de gener de 2017 els projectes de H2020 han de presentar un PGD (Pla de Gestió de Dades) com un lliurament més del projecte. En l’article 29.3 del Model Grant Agreements la Comissió estableix les obligacions dels participants i beneficiaris de projectes amb relació a la gestió de dades i a la integració en el procés d’investigació.

Les dades d’una investigació finançada per H2020 s’han de dipositar en accés obert, preferiblement en un repositori que garantisca la preservació, o bé com a material suplementari en el web de la revista on es publiquen els resultats o en revistes específiques de dades.

A més, han d’autoritzar la mineria mitjançant una llicència d’ús com és Creative Commons CC-BY o CC-0.

Si participes en un projecte del Programa H2020 consulta les:

Més informació en el web de Biblioteca