- -

Page tree

El nou programa marc, Horitzó Europa (2021-2027) segueix amb la consolidació d'accés obert per als resultats de la investigació financiada amb fons públics, seguint els passos del H2020.

  • Gestionar les dades sota els principis FAIR
  • Fer i mantindre un Pla de Gestió de Dades
  • Dipositar l'abans possible les dades en un repositori
  • Per a les llicències:
    • Baix llicencia CC-BY o CC0, seguint la màxima de tan obert com es puga, tan tancat com siga necessari
    • Dipositar les metadades sota una llicència CC0
  • Proporcionar al repositori qualsevol informació rellevant per a la validació o reutilització de les dades

Més informació en la biblioguia sobre dades d'investigació