- -

Page tree

És important elegir la revista adequada perquè el teu article siga visible i tinga impacte. Tradicionalment, per a avaluar les revistes s’han tingut en compte aspectes com ara la reputació del comitè editorial, l’índex d’acceptació dels articles, la demora en la publicació o la visibilitat i impacte d’aquesta. Per a veure l’impacte de les revistes consulta el Journal Citation Reports.

Actualment, a aquests criteris, cal afegir-hi els relatius a la política de la revista respecte a l’accés obert, factors com són el cost de l’APC o el període d’embargament, si és el cas, resulten rellevants, sobretot si l’article que publicaràs és fruit de finançament amb requisits d’accés obert. Per a conèixer la política d’accés obert de les revistes consulta Xerpa/Romeo i per a informació relativa a APC consulta el web de les revistes. Per a conèixer revistes amb polítiques d’accés obert consulta el directori DOAJ.

Si la política de la revista no et permet l’accés obert negocia amb l’editorial la signatura d’una addenda que et permeta almenys el dipòsit al teu repositori.