- -

Page tree

Mendeley és una plataforma per a la col·laboració entre investigadors. Amb versions local, web i mòbil que se sincronitzen automàticament i que té dues funcionalitats principals:

  • Disposa d’un gestor de referències bibliogràfiques per a mantenir una biblioteca personal i integrar-la amb els processadors de text per a la redacció dels manuscrits i inserció de les referències. Més informació a Biblioguia de Mendeley
  • També funciona com una xarxa que permet el treball col·laboratiu en grups privats per a compartir referències bibliogràfiques, arxius adjunts i anotacions.