- -

Page tree

No hi ha una connexió directa entre tots dos sistemes, però es pot fer a través d’ORCID, ja que tant ResearcherID com Scopus Author ID permeten enviar les publicacions a ORCID. Al seu torn, ResearcherID és interoperable en totes dues direccions amb ORCID: de ResearcherID a ORCID i d’ORCID a ResearcherID.

Una seqüència recomanada per a alimentar tots dos identificadors científics és de SCOPUS a ORCID i d’ORCID a ResearcherID.