- -

Page tree

No es permet la importació d'informació des de cap perfil d'investigador. Des de Sénia només es poden exportar les publicacions als models de currículum admesos: model UPV, model CVN i Latex.