- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Entre tots aquests recursos i/o plataformes bibliogràfiques hi ha una interoperabilitat que permet afegir les publicacions de l’una a l’altra. Això es fa mitjançant autoritzacions temporals com és el cas de ResearcherID cap a ORCID o cap a Scopus AuthorID, o bé a través de l’intercanvi d’un arxiu BibTeX, com en el cas de Google Scholar o de Mendeley a ORCID.

Pots ampliar la informació a PoliScience