- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per a comprovar si una revista està indexada, se’n recomana la cerca en les principals bases de dades bibliogràfiques, tant generals (Web of Science, Scopus o Ulrich’s) com específiques del seu camp.

Trobaràs les bases de dades a PoliBuscador