- -

Page tree

Abans de publicar:

  • Comprova que la política de la revista sobre l’accés obert és compatible amb els requisits del teu finançador, i si cal sol·licita que se signe una addenda que et permeta complir els requisits. Si hi veus problemes pensa a publicar en una altra revista.
  • Si fas una tesi per compendi demana permís per a incloure-hi els articles, i indica que per imperatiu legal la tesi ha d’estar en accés obert; la majoria t’ho autoritzen a fer.

Una vegada publicat el treball, com a membre de la comunitat UPV...

  • Diposita les teues publicacions a Sénia tan prompte com et siga possible, preferiblement en el termini d’una o dues setmanes comptadores des de la data de publicació.
  • Puja a Sénia el fitxer editorial sempre i indica, si és el cas, si es tracta d’una versió editorial en obert.
  • Puja a Sénia el fitxer d’autor sempre, llevat que hages retingut tots els drets sobre el teu article, per exemple, perquè has pagat una APC; en aquest cas, puja només el fitxer editorial.

La Biblioteca revisa les dades i comprova la política d’accés obert de l’editorial, i passa el registre a RiuNet segons el que corresponga.