- -

Page tree

L’ordre 6/2015 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la promoció de l’R+D+I a la Comunitat Valenciana...

  • Estableix que cal difondre els resultats de les investigacions objecte de subvenció i fer pública una versió digital de la versió final dels continguts del projecte en repositoris d’accés obert temàtics o en repositoris institucionals d’accés obert.
  • Exclou del mandat de difusió en obert dues situacions: quan hi ha acords de transferència de drets a tercers i pel possible interès en la protecció de resultats de l’activitat o la investigació.
  • Considera despeses imputables les ocasionades per la publicació i difusió de resultats, incloses les que es puguen derivar de la publicació en revistes d’accés obert, entre d’altres.