- -

Page tree

A Espanya, el Pla estatal 2017-2020 estableix els criteris següents respecte a l’accés obert:

  • Els treballs publicats en revistes científiques finançats a través del Pla estatal s’han de dipositar en repositoris, institucionals i/o internacionals, en obert (article 37 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i recomanacions vinculades a l’agenda europea en matèria d’accés obert i ciència en obert).
  • Els projectes d’R+D+I finançats poden incloure, amb caràcter optatiu, un pla de gestió de les dades d’investigació que es dipositaran en repositoris institucionals, nacionals i/o internacionals després de la finalització del projecte i transcorregut el termini establit en les convocatòries corresponents.
  • Cal respectar totes les situacions en què les dades s’han de protegir per raons de confidencialitat, seguretat, protecció, etc., o quan són necessàries per a l’explotació comercial dels resultats obtinguts.
  • En l’avaluació curricular dels investigadors i en l’avaluació ex post de les actuacions finançades cal tenir en compte els treballs publicats en obert en repositoris institucionals i temàtics, nacionals i/o internacionals, i la posada en obert de les dades de la seua investigació.
  • S’estableix un indicador específic per al mesurament de l’accés obert de les publicacions científiques: el percentatge de publicacions en obert sobre el total de publicacions. El monitoratge correspon a la FECYT.