- -

Page tree

El Pla S, una iniciativa llançada al setembre de 2018 per Science Europe, continua l’objectiu de publicació científica en accés obert iniciat per Horitzó 2020. Concretament, la intenció del pla és accelerar el procés de publicació en accés obert, a fi que, a partir de l’1 de gener de 2021, totes les publicacions finançades amb subvencions públiques estiguen publicades en revistes o plataformes d’accés obert. Per als investigadors beneficiaris, el Pla serà de compliment obligatori.

El Pla s’estructura al voltant de deu principis:

  • Els autors han de conservar els drets d’autor de les seues publicacions, que s’han de publicar sota una llicència oberta com ara Creative Commons.
  • Els membres de la coalició han d’establir criteris i requisits sòlids per a les revistes i plataformes d’accés obert que complisquen els requisits.
  • També han d’oferir incentius per a la creació de revistes i plataformes d’accés obert compatibles, si encara no n’hi ha.
  • Les taxes de publicació les han de sufragar els finançadors o les universitats, no investigadors individuals.
  • Aquestes taxes de publicació han de ser estandarditzades i limitades.
  • Les universitats, les organitzacions d’investigació i les biblioteques han d’alinear-ne les polítiques i estratègies.
  • Per als llibres i monografies, el termini es pot ampliar més enllà de 2020.
  • Els arxius i repositoris oberts han de ser reconeguts per la seua importància.
  • Les revistes híbrides d’accés obert no compleixen el principi clau.
  • Els membres de la coalició han de supervisar i sancionar el compliment d’aquest Pla.

El Pla S genera actualment una onada de reaccions a favor i en contra; tot i que la comunitat científica aplaudeix la transició a un nou sistema de comunicació, altres sectors, com ara les editorials amb un model de subscripció consolidat, o fins i tot les societats científiques que sustenten revistes en la seua àrea temàtica, es troben insegures davant un canvi disruptiu de model.