- -

Page tree

En l’àmbit europeu, el Projecte Horitzó 2020 estableix els requisits següents per als projectes finançats:

  • Tots els articles revisats per experts i publicats en publicacions periòdiques que siguen resultat d’investigacions finançades a càrrec del Projecte Horitzó 2020 han d’estar en accés obert.
  • Aquest accés obert pot aconseguir-se per la via verda; és a dir, mitjançant el dipòsit en repositoris, o bé per la via daurada, publicant en revistes d’accés obert. En aquest cas, els costos en APC es poden deduir del pressupost del projecte finançat.
  • El període màxim d’embargament és de 6 mesos, per als articles de ciència i tecnologia, i de 12 mesos, per als de ciències socials i humanitats.
  • Els usos permesos de l’article n’han d’incloure la lectura i descàrrega. A més, s’anima els autors a retenir-ne els drets d’explotació i a aplicar-hi llicències d’ús Creative Commonsper a permetre altres usos com són la distribució o la mineria de dades.
  • La Comissió Europea també anima els beneficiaris a estendre l’abast de l’accés obert a altres tipologies documentals, com ara les monografies o les participacions en congressos.
  • En cas d’incompliment d’aquest requisit d’accés obert, l’article 43 del Model Grant Agreement preveu la reducció del finançament del projecte.