- -

Page tree

La sol·licitud ha de presentar-se a través de Policonsulta adjuntant el projecte per al qual es vulga obtenir suport.

El termini de resposta per a l’obtenció de suport a projectes esportius és de 30 dies hàbils tan bon punt s’hi presente la sol·licitud.