- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El suport que que es pot obtenir des del Servei d'Esports aquesta en funció del projecte esportiu que es desitge realitzar:

  • difusió de la informació 
  • préstec de divers material
  • préstec d'instal·lacions
  • assessorament en l'organització, ...

La valoració es realitza de forma individualitzada per a cada projecte.