- -

Page tree

El suport que que es pot obtenir des del Servei d'Esports aquesta en funció del projecte esportiu que es desitge realitzar:

  • difusió de la informació 
  • préstec de divers material
  • préstec d'instal·lacions
  • assessorament en l'organització, ...

La valoració es realitza de forma individualitzada per a cada projecte.