- -

Page tree

Es pot sol·licitar ser inclòs en el programa d'esportistes alt nivell UPV a través de **policonsulta, indicant les necessitats que tens.

  • Amb quant temps d'antelació he de sol·licitar un ajornament d'examen, canvi de grup, pràctica, etc.

Ha de fer-nos arribar les teues necessitats com a mínim en un termini de 15 dies hàbils anteriors a la data en la qual tingues la necessitat.