- -

Page tree

Aquells esportistes que durant el curs acadèmic de referència o l’immediatament anterior acrediten estar en alguna de les situacions següents:

  • Esportistes universitaris reconeguts com a esportistes d’elit de la Universitat Politècnica de València (segons la resolució de les ajudes de residència, excel·lència esportiva i esportistes d’elit convocades en cada curs acadèmic).
  • Esportistes d’elit reconeguts pel Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
  • Esportistes que siguen en l’actualitat, o hagen sigut l’any anterior, esportistes d’alt nivell, d’acord amb allò establert en el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol.