- -

Page tree

És un programa d'atenció específica a l'esportista d'alt nivell de la UPV per a oferir ajuda i suport als esportistes d'elit (BOE, DOCV, UPV) per a compaginar les seues obligacions acadèmiques amb les seues carreres esportives (exempció puntual d'assistència, ajornaments d'examen, canvi de grup...), en el marc del programa d'Ajuda a Esportistes d'Alt Nivell UPV (Programa DAN-UPV)