- -

Page tree

Poden demanar les ajudes els alumnes i alumnas matriculats amb anterioritat a l’últim dia de presentació de sol·licituds i que mantinguen la condició d’alumne/a de grau o màster oficial en el curs acadèmic entrant, a més de complir els requisits esportius de les ajudes (esportius i no esportius)