- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En la UPV existeix una convocatòria anual d'ajudes per a esportistes d'alt nivell:  les ajudes de residència, excel·lència i elit per a esportistes que cursen estudis en la UPV.

3 ajudes de residència, 5 d'excel·lència i 82 d'elit per a esportistes que cursen estudis en la UPV.
Les ajudes de residència són per a l'alumnat que residisca a més de 100 km del campus i tinguen algun mèrit dels sol·licitats.
Les ajudes d'excel·lència només poden sol·licitar-les els que hagen sigut internacionals en competicions oficials.
Les ajudes d'elit les poden sol·licitar tots els que tinguen algun mèrit esportiu, dels requerits en la convocatòria.

Les ajudes es convoquen al juny de l'any en curs per al curs següent. Pots trobar les convocatòries d'ajudes en
aquest  enllaç