- -

Page tree

Els entrenaments d’esports d’equip es fan entre setmana, a mig dia o a la vesprada, amb un horari variable segons la modalitat esportiva.

En els esports individuals, s'intentarà realitzar unes 3 sessions d'entrenament prèvies a cada competició. No hi ha entrenaments per al tots les esports individuals.