- -

Page tree

Podeu representar la UPV si sou alumnat d’estudis oficials i compliu els requisits per a competir en cada modalitat esportiva.

Podeu consultar-ne els requisits i els criteris de selecció en l’enllaç