- -

Page tree

És una competició esportiva entre les escoles i facultats de la UPV i el col·lectiu del PAS-PDI.
La competició té lloc el segon dijous del mes de maig i es desenvolupa al llarg d'una única jornada en diferents modalitats esportives.
La inscripció es realitza a través de les delegacions d'alumnes dels Centres.