- -

Page tree

Per a participar en els partits de les lligues i tornejos has d'identificar-te amb el carnet de la UPV, el DNI, el permís de conduir o el passaport, tots ells en vigor.  No s’hi valen fotocòpies o un altre document diferent.


A més, la indumentària de joc  ha de ser roba esportiva, tot i que podeu utilitzar, en aquells esports que ho requerisquen, els complements o les proteccions adequats

Els equips han d'anar correctament equipats, identificant-se amb numeració diferent els diferents components. 

Els equips han d’anar correctament equipats, i els diferents components s’han d’identificar amb una numeració distinta. Podeu sol·licitar petos al vestíbul d’entrada a l’edifici de la instal·lació corresponent.

Un representant de l’equip ha de deixar un carnet en dipòsit i se li retorna quan els lliureu en finalitzar el partit