- -

Page tree

Pots inscriure't a tantes escoles com desitges en els terminis que el Àrea d'Esports marca en la seua programació.

Pots realitzar l'alta a les escoles esportives en la intranet o en l'app d'esports .

La inscripció roman oberta condicionada a l'aforament de l'activitat.

Una vegada inscrit a l'escola esportiva, conserves la plaça fins que finalitza el període en el qual aquestes inscrit sempre que no deixes d'assistir ( amb dues faltes d'assistència eres baixa)