- -

Page tree

Les instal·lacions d'ús individual són aquelles en les quals l'usuari pot accedir de forma conjunta amb altres usuaris fins que es completa l'aforament de la instal·lació.

Les instal·lacions disponibles són:

  • Campus de Vera: pista d'atletisme, rocódrom, velódrom, boulder i sala de càrdio.
  • Campus de Gandia: Rocódrom