- -

Page tree

La reserva d'instal·lacions ha de fer-se a través de polisolicita.

S'ha d'indicar totes les dades necessàries per a la reserva: tipus d'instal·lació, dates de la reserva, usuaris, etc.

Totes les sol·licituds d'empreses i institucions que reserven per primera vegada, han d'adjuntar l'emplenat el document d'Alta Entitats.
(descàrrega el formulari, emplena'l, signa'l i adjunta'l a la sol·licitud.)

Alta a Entitats