- -

Page tree

Sí, poden sol·licitar la reserva d’instal·lacions per a esdeveniments organitzats per l’entitat a través de polisolicita.

Si, poden sol·licitar la reserva d'instal·lacions per a esdeveniments organitzats per l'entitat a través de polisolicita.

En qualsevol cas, no es realitzen reserves per a tot l'any ni es permet l'ús de les instal·lacions per a finalitats professionals.