- -

Page tree

En cas de no poder fer ús de la instal·lació per algun dels motius següents: pluja (només pistes pagades), manteniment, avaria o per necessitats del Àrea d´Esports, la reserva s'anul·la perquè no rebes sanció