- -

Page tree

Sí, el fet de reservar-hi una instal·lació i no utilitzar-la porta implícita la sanció d’inhabilitació per a la reserva i anul·lació de les reserves, tal com indica el document Sancions d’ús d’instal·lacions esportives, excepte si heu abonat la tarifa de la instal·lació.

La sanció comporta l’anul·lació de les reserves que té l’usuari i la inhabilitació per a la reserva durant 15 dies, en l’esport en el qual ha sigut sancionat.


Com de mostre que he jugat?

Si tens una reserva, has de validar l'ús de la instal·lació, teclejant el número de DNI en les pantalles tàctils disponibles en l'Hall d'entrada dels edificis d'esports.

Es pot validar l'ús de la instal·lació des de 30’ abans fins a 30’ després de l'hora de començament de la reserva per a validar el seu ús.

En cas de tenir algun problema en la validació, dirigeix-te al personal d'esports, ja que en cas de no validar l'ús de la instal·lació pot implicar una sanció.