- -

Page tree

el personal d’instal·lacions esportives de la UPV realitza revisions contínues en les instal·lacions i pot demanar als usuaris d’una instal·lació que s’identifiquen per a comprovar que l’ús n’és l’adequat.

Necessàriament, la persona que en fa la reserva ha d’estar en la instal·lació en el període de temps de joc, ja que n’és el responsable.

Si no pot estar-hi present, té l’opció de delegar l’ús de la instal·lació en una altra persona des de la intranet.

En cas contrari, el titular de la reserva pot ser sancionat.

El personal d’instal·lacions esportives de la UPV realitza revisions contínues en les instal·lacions i pot demanar als usuaris d’una instal·lació que s’identifiquen per a comprovar que l’ús n’és l’adequat.

Una reserva es pot delegar a un altre usuari perquè aquest puga usar-la. La delegació d'una reserva es pot realitzar sempre que l'usuari a delegar complisca les mateixes condicions que l'usuari propietari de la reserva. És a dir, si el propietari és soci d'esports, l'usuari al qual se li delega la reserva també ha de ser-ho. Si el propietari no és soci d'esports ha de pertànyer a un col·lectiu vàlid de la UPV i l'usuari al qual es delega ha de ser soci o pertànyer també a un col·lectiu vàlid de la UPV.

Una delegació pot realitzar-se o modificar-se sempre abans dels últims quinze minuts al començament de l'hora de la reserva. Passat aqueix temps no es pot modificar la delegació de la reserva.


És a dir si tinc una reserva a les 20.00 hores, la puc delegar fins a les 19.45 hores