- -

Page tree

Poden reservar les instal·lacions esportives els socis d'esports, de manera gratuïta.

Les empreses, entitats UPV i institucions externes poden reservar instal·lacions per als seus projectes, sol·licitant l’autorització a través de Polisolicita.

No es permet l'ús de les instal·lacions per a ús professional.