- -

Page tree

Per a pagar l'alta de soci d'esports, tant presencial com en línia, hi ha tres opcions de pagament:

  • Rebut bancari: s'emet un rebut que s'ha d'abonar en una sucursal de Bankia. (l'alta és efectiva als 2 dies hàbils d'haver realitzat el pagament) 
  • Amb càrrec en compte: s'indica un número de compte en la qual la UPV efectuarà un càrrec. (l'alta és immediata) 
  • Amb targeta de crèdit : a través de pin pad si el pagament en efectiu o per terminal TPV en pagar en línia. (l'alta és immediata)

Però cal parar esment als terminis de validesa de l’alta de soci en cadascun dels períodes ja que, perquè pugueu gaudir-ne des del primer dia, l’opció de donar-se d’alta s’obri abans que comence el període, però no serà efectiva fins al primer dia d’aquest.

(Exemple: em done d’alta el 3 de setembre per al primer semestre = alta immediata o el següent dia laboral al pagament en el cas de pagament en efectiu. Em done d’alta el 15 de gener per al segon semestre = l’alta no és efectiva fins a l’1 de febrer.)