- -

Page tree

Són eines o programes informàtics utilitzats per a gestionar de forma automatitzada les referències bibliogràfiques, les cites i la bibliografia. Faciliten l’emmagatzematge, organització i edició de les nostres referències bibliogràfiques.

A més, per mitjà de connectors instal·lats en els processadors de textos es permet automatitzar el procés d’inserció de les referències, amb l’estil desitjat, durant el procés de redacció d’un manuscrit acadèmic/ d’investigació. Hi ha informació completa sobre cites i referències bibliogràfiques disponible en les biblioguies de la biblioteca.