- -

Page tree

El personal docent i investigador pot sol·licitar en préstec materials de les Biblioteques UPV durant un curs acadèmic (fins al 30 de juny). Per a això, és necessari enviar per Policonsulta les següents dades:

Dades del sol·licitant:

  • Nom.

  • Departament.

  • Correu electrònic.

  • Extensió telefònica.

Llibres que se sol·liciten: títol, autor, signatura.

L'autorització del préstec estarà subjecta a criteris com a nombre d'exemplars, nombre d'usos, etc. Una vegada confirmada l'autorització, la persona interessada haurà d'anar a recollir els llibres a la biblioteca prestatària.

Aquest préstec també es pot autoritzar per al personal adscrit a altres entitats, com a Serveis UPV.