- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Els editors poden imposar algunes restriccions a l'ús dels llibres electrònics. Aquestes limitacions poden determinar, entre altres aspectes, si es pot imprimir, copiar i apegar, descarregar en dispositius o quins formats estan disponibles.

Pots veure la informació de cada llibre en la seua fitxa de PoliBuscador, en Mostrar llicència.