- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

 

Si estàs fora de la UPVNET, a més d'instal·lar la VPN, has d'activar l'opció "Enllaços de biblioteques / Universitat Politècnica de València- UPV Text complet” en Google Academic, seguint aquestes passes:

  • Clica l'enllaç Configuració de Google Academic.

  • Entra en “Enllaços de biblioteques”

  • Tecleja Universitat Politècnica de València i prem la icona de buscar biblioteca

  • Marca Universitat Politècnica de València – UPV text complet en la llista recuperada

  • Prem la icona Guarda

A partir d'eixe moment, en qualsevol cerca en Google Scholar si la UPV té eixe recurs subscrit, podràs accedir directament al text.

 

 

  • No labels