- -

Page tree

Hi ha tres formes de pagament:

Rebut: s'imprimeix el rebut des de la intranet>secretaria virtual>rebuts i es paga en qualsevol caixer de BANKIA amb lector de codi de barres.

Targeta: es paga des de la intranet>secretaria virtual>rebuts, marca “pagar” i s'obrirà la passarel·la de pagament de la TPV.

Domiciliació bancària: indica el número IBAN, pròximament se' carregarà en el compte.

  • No labels