- -

Page tree

Accés a diversos serveis de la UPV, com ara Biblioteca, Esports, Centre de Formació Permanent, Centre de Llengües, Servei de Promoció i Normalització Lingüística, etc., en les condicions que cada servei determine a cada moment per al col·lectiu Alumni UPV Plus.

Tens dret al carnet UPV que et permet accedir al pàrquing en les mateixes condicions que els alumnes. És a dir, si el pàrquing està complet, únicament es permet l'accés al personal UPV. 

Per a disposar del mateix en format virtual descarregant-te l'App La meua UPV (Més informació: http://www.upv.es/entidades/ACOM/infoweb/ai/1206782normalv.html)

Tindràs un compte de correu electrònic de la UPV usuario@alumni.upv.es per a rebre els correus institucionals i el butlletí d'Alumni UPV.

Més informació: https://www.alumni.upv.es/es/alumni-upv/hazte-alumni-upv  • No labels