- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Accés a diversos serveis de la UPV, com ara Biblioteca, Esports, Centre de Formació Permanent, Centre de Llengües, Servei de Promoció i Normalització Lingüística, etc., en les condicions que cada servei determine a cada moment per al col·lectiu Alumni UPV Plus.

Tens dret a la targeta universitària intel·ligent, que et permet accedir al pàrquing en les mateixes condicions que els alumnes. És a dir, si el pàrquing està complet, únicament es permet l'accés al personal UPV.

Tindràs un compte de correu electrònic de la UPV – usuario@alumni.upv.es per a rebre els correus institucionals i el butlletí d'Alumni UPV.

Més informació: https://www.alumni.upv.es/es/alumni-upv/hazte-alumni-upv

 

 

  • No labels