- -

Page tree

A partir de l'endemà a la validació de l'acta de defensa per part de l'Escola de Doctorat el nou doctor rebrà un correu electrònic amb instruccions per a poder iniciar la gestió de petició del seu títol.

Per als titulats del pla d'estudis actual tota la gestió es realitza a través de la pàgina personal d'INTRANET de l'interessat.

L'import de la taxa a aplicar per a l'expedició del títol es pot consultar partint d'aquest enllaç.

La denominació dels títols expedits per l'O.P.V. serà la de "Doctor/per la Universitat Politècnica de València", figurant en aquest, entre uns altres els següents paràmetres:

  • Titulació d'accés als estudis de doctorat.
  • Estructura Acadèmica Responsable del Programa de Doctorat (Departament, Escola, Institut).
  • Programa de doctorat realitzat.
  • Qualificació de la tesi doctoral (atorgada pel tribunal).
  • Data de la defensa de la tesi doctoral.
  • Data del pagament de les taxes de la sol·licitud del títol de doctor.

L'Article 11 del Reial decret 1002/2010 de 5 d'agost que regula l'expedició de títols universitaris oficials. Pot consultar el text complet punxant ací.

 A partir de l'endemà de la sol·licitud del títol, l'interessat podrà obtindre el certificat provisional del seu títol de doctor (la denominació oficial és "Certificació Supletòria", i s'obté des de la Intranet UPV, Secretaria Virtual // Sol·licituds). Este certificat està en Castellà, Valencià i Inglés i porta signatura digital institucional (segell d'òrgan).

Transcorreguts 2 a 6 mesos des de la seua sol·licitud s'expedirà el títol definitiu (diploma). L'egressat rebrà una notificació que l'informarà de la seua disposició.

En aquest enllaç podrà trobar informació relativa a la retirada del títol definitiu (diploma).