- -

Page tree

Es denomina depòsit de la tesi al registre de la versió de tesi per al seu defensa.

El depòsit es farà una vegada completat el procés d'avaluació externa i després de l'autorització de la direcció de tesi i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

En aquest enllaç trobarà informació detallada d'aquesta gestió.