- -

Page tree

Una vegada completat el primer esborrany de la tesi (versió 1) s'ha de passar un procés d'avaluació extern, y el primer pas és un control antiplagi.

Per a poder iniciar aquest procés es requereix:

  • Tindre registrades en l'expedient acadèmic del doctorant (registre d'activitats) el mínim d'hores requerides pel seu programa de doctorat
  • Haver completat el primer esborrany de la tesi conformat per la direcció de tesi

L'esborrany de la tesi (V1) es passa automàticament per la plataforma de control antiplagi Turnitin.
Completat amb èxit aquest pas, L'esborrany de la tesi es farà arribar a un grup d'investigadors externs a UPV i experts en la temàtica de la tesi.

El procés s'inicia per part del director de tesi, fent la proposta d'avaluadors externs .

Pot consultar el detall sobre el procés en aquest enllaç.