- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Una vegada completada l'estada d'investigació l'estudiant podrà sol·licitar el seu reconeixement com a activitat específica de la seua tesi.

Pots trobar més informació sobre aquest tema en aquest enllaç.