- -

Page tree

La preinscripció o sol·licitud d'accés es resoldrà per la Comissió Acadèmica del programa que se sol·licita.

Una sol·licitud podrà:

  • Ser admesa
  • Ser rebutjada
  • Ser admesa amb Complements Formatius

Els Complements Formatius s'assignen quan la Comissió Acadèmica que estudia la sol·licitud entén que el candidat té una manca formativa per a desenvolupar la tesi. En aquests casos s'exigeix que el candidat complete un nombre d'assignatures d'algun màster afí al programa. Pots trobar més informació sobre els admissió amb Complements Formatius en aquest enllaç.

L'admissió a un programa de doctorat és vàlida per dos cursos acadèmics. Això vol dir que l'estudiant pot formalitzar la matrícula en el mateix curs en què és admès o en el següent.

És MOLT IMPORTANT que la matrícula sol es formalitze quan l'estudiant estiga 100% segur de voler iniciar el doctorat. Si es condiciona la realització de la tesi a l'obtenció d'una ajuda predoctoral no s'ha de formalitzar la matrícula fins a l'obtenció d'aquesta ajuda.

Encara que la citació per a la gestió d'aquesta matrícula es realitza automàticament en el moment de l'admissió (preinscripció) i el termini que s'ofereix és de 10 dies des de l'admissió (el general de la UPV), aquest termini podrà ser ampliat sol·licitant-ho a l'Escola de Doctorat a través de qualsevol canal.

La matrícula es realitza on-line a través d'aplicacions informàtiques, partint de la pàgina personal d'INTRANET, una vegada identificat en els sistemes UPV com a alumne, i triant l'opció Automatrícula de la Secció de Secretaria Virtual.

Abans de gestionar matrícula el candidat ha de tindre en compte que el curs acadèmic comença al setembre i conclou al juliol, independentment de la data en la qual es formalitze la matrícula, per la qual cosa és convenient que conega el calendari acadèmic dels estudis de doctorat, així com la seua estructura de fases i desenvolupament en el programa triat.