- -

Page tree

Alumni és un servei universitari creat per a mantenir els vincles entre la Universitat Politècnica de València i tots els seus titulats. Actualment Alumni depèn del Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat.


  • No labels