- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


El carnet de la UPV és personal i intransferible. No es pot fer ús dels serveis de la Biblioteca amb el carnet d'una altra persona. En el cas del Préstec el propietari del carnet és el responsable del material prestat i de la seua devolució.